SK Interobal Plzeň

Oficiální stránky futsalového klubu
SK Interobal Plzeň
www.futsalplzen.cz

Příští zápas

Tabulka

1. FK Chrudim 3 35:13 15
2. SK Slavia Praha 3 34:12 13
3. Helas Brno 3 23:17 13
4. Inter FC Kadaň 3 49:35 12
5. SK Interobal Plzeň 3 30:9 9
6. SK Olympik Mělník 3 36:34 9
7. Oxyworld Baník Chomutov 3 29:50 9
8. FTZS Liberec 3 32:44 7
9. FC Rapid Ústí nad Labem 2 26:29 5
10. SKUP Olomouc 2 16:43 1
11. Žabinští Vlci Brno 2 14:41 1

Kompletní tabulka

Členská schůze SK Interobal Plzeň

Členská schůze SK Interobal Plzeň

Výbor spolku

Sportovní klub INTEROBAL PLZEŇ, z.s.

se sídlem Nerudova 1404/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň,

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 1721 (dále také jako „spolek“)

svolává

členskou schůzi,

která se bude konat dne 17. 5. 2023 od 16:00 hodin v salonku hotelu PRIMAVERA Hotel & Congress centre Plzeň, Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň 2-Slovany

Pořad jednání:

 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti

 2. Volba orgánů členské schůze

Návrh usnesení:

Členská schůze spolku volí:

 • za předsedu valné hromady pana Ing. Radka Lobo, nar. 3. 6. 1968, Na Horničce 630/17, Křimice, 322 00 Plzeň

 • za zapisovatele pana Štěpána Sládka, nar. 14. 8. 1982, bytem Vysočany 32, 348 02 Bor

Zdůvodnění: Volba orgánů členské schůze je nutná k řádnému technickému zajištění průběhu jednání

 1. Projednání a schválení účetní závěrky za kalendářní rok 2018

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku spolku za kalendářní rok 2018.

Zdůvodnění: Jde o formální krok vyžadovaný právními předpisy.

 1. Rozhodování o způsobu využití hospodářského výsledku zjištěného z účetní závěrky za rok 2018

Návrh usnesení:

Členská schůze spolku určuje, že ztráta zjištěná z účetní závěrky za kalendářní rok 2018 v částce ve výši 113.848,-- Kč se převádí na účet na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Zdůvodnění: Jde o formální krok vyžadovaný právními předpisy.

 1. Projednání a schválení účetní závěrky za kalendářní rok 2019

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku spolku za kalendářní rok 2019.

Zdůvodnění: Jde o formální krok vyžadovaný právními předpisy.

 1. Rozhodování o způsobu využití hospodářského výsledku zjištěného z účetní závěrky za rok 2019

Návrh usnesení:

Členská schůze spolku určuje, že ztráta zjištěná z účetní závěrky za kalendářní rok 2018 v částce ve výši 11.915,-- Kč se převádí na účet na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Zdůvodnění: Jde o formální krok vyžadovaný právními předpisy.

 1. Projednání a schválení účetní závěrky za kalendářní rok 2020

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku spolku za kalendářní rok 2020.

Zdůvodnění: Jde o formální krok vyžadovaný právními předpisy.

 1. Rozhodování o způsobu využití hospodářského výsledku zjištěného z účetní závěrky za rok 2020

Návrh usnesení:

Členská schůze spolku určuje, že zisk zjištěný z účetní závěrky za kalendářní rok 2020 se po zdanění v plné výši, tj. v částce ve výši 256.151,-- Kč převádí na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění: Jde o formální krok vyžadovaný právními předpisy. Pokud jde o způsob rozdělení zisku, pak je tento navrhován s ohledem na financování budoucích aktivit spolku.

 1. Projednání a schválení účetní závěrky za kalendářní rok 2021

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku spolku za kalendářní rok 2021.

Zdůvodnění: Jde o formální krok vyžadovaný právními předpisy.

 1. Rozhodování o způsobu využití hospodářského výsledku zjištěného z účetní závěrky za rok 2021

Návrh usnesení:

Členská schůze spolku určuje, že zisk zjištěný z účetní závěrky za kalendářní rok 2021 se po zdanění v plné výši, tj. v částce ve výši 422.260,-- Kč převádí na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění: Jde o formální krok vyžadovaný právními předpisy. Pokud jde o způsob rozdělení zisku, pak je tento navrhován s ohledem na financování budoucích aktivit spolku.

 1. Projednání a schválení účetní závěrky za kalendářní rok 2022

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku spolku za kalendářní rok 2022.

Zdůvodnění: Jde o formální krok vyžadovaný právními předpisy.

 1. Rozhodování o způsobu využití hospodářského výsledku zjištěného z účetní závěrky za rok 2022

Návrh usnesení:

Členská schůze spolku určuje, že ztráta zjištěná z účetní závěrky za kalendářní rok 2018 v částce ve výši 171.804,-- Kč se převádí na účet na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Zdůvodnění: Jde o formální krok vyžadovaný právními předpisy.

 1. Projednání návrhu na zvýšení členských příspěvků

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje zvýšení členských příspěvků takto:

 1. u členů do 18ti let včetně členský příspěvek počínaje rokem 2023 činí 1.000,-- Kč ročně;

 2. u členů nad 18 let členský příspěvek počínaje rokem 2023 činí 2.000,-- Kč ročně;

Zdůvodnění: S ohledem na celosvětovou ekonomickou situaci a na růst nákladů v různých segmentech trhu a výši inflace v ČR je za účelem zajištění plnění úkolů spolku i do budoucna navrhováno navýšení členských příspěvků. Změna souvisí se zajištěním finančních prostředků pro fungování spolku.

 1. Odvolání stávajících členů výboru spolku

Návrh usnesení:

Členská schůze odvolává z funkce člena výboru:

 • pana Markuse Thomase Heinleina, nar. 1. 1. 1971, bytem Hitzelsbergstrasse 9, 832 33 Bernau am Chiemsee, Spolková republika Německo a

 • pana Ing. Radka Lobo, nar. 3. 6. 1968, Na Horničce 630/17, Křimice, 322 00 Plzeň a

 • pana Štěpána Sládka, nar. 14. 8. 1982, bytem Vysočany 32, 348 02 Bor.

Zdůvodnění: Důvodem je obměna části výkonného výboru v návaznosti na projevenou vůli jednoho z členů výboru v dané funkci již nefigurovat; dalším důvodem je sjednocení běhu funkčního období jednotlivých členů.

 1. Volba členů výboru spolku pro funkční období od 18. 5. 2023 včetně

Návrh usnesení:

Členská schůze spolku volí za členy výboru pro funkční období od 18. 5. 2023:

 • pana Markuse Thomase Heinleina, nar. 1.1.1971, bytem Hitzelsbergstrasse 9, 832 33 Bernau am Chiemsee, Spolková republika Německo a

 • pana Michala Štrajta, nar. 22. 1. 1990, Losiná 506, 332 04 a

 • pana Jakuba Hodka, nar. 5. 2. 1991, Nýřanská 40, 323 00 Plzeň

Zdůvodnění: V souladu se stanovami spolku je výbor statutárním orgánem spolku. S ohledem na nutnost zajištění chodu spolku je nutné zvolit členy výboru.

 1. Změna sídla spolku

Návrh usnesení:

Členská schůze mění sídlo spolku ze stávající adresy na adresu Horomyslická 315, 330 02 Dýšina

Zdůvodnění: Na původní adrese sídla není nadále vlastníkem nemovitosti umožněno mít evidováno sídlo spolku, z toho důvodu bylo nutno vyhledat jiné umístění sídla spolku.

 1. Projednání zprávy o činnosti spolku za uplynulé období

 2. Diskuze

 3. Závěr

Diskuze

Poslední zápas

SK Slavia Praha
SK Interobal Plzeň
0:2
Podrobnosti

Najdete nás na Facebooku

Interobal k.s. Městský obvod Plzeň 3 Město Plzeň Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 1 SPUR FINporadenství.com Vodárna Plzeň
ROBSTAV k.s.
KMB progress Národní Sportovní Agentura Kovošrot Nepomuk Pavel Trampota
bezpečnostní agentura Ivana Píclová
Desinsekta SELECT MD elektronik Porsche Plzeň EasyHomes Stavitelství Šmíd

Počet návštěv: 257261
Posledních 30 dnů: 1338 | Posledních 7 dnů: 106 | Poslední den: 6

© 2024 SK Interobal Plzeň | Všechna práva vyhrazena | futsal@interobal.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne